Profit Eats Privacy for Breakfast

Volgens mij -ik moet het nog even nazoeken- bestaat er geen enkele wet die zegt dat je je aan de wet moet houden. Nou wil ik hier geen pleidooi houden voor anarchie, maar het is toch wel aardig om te bedenken welke mogelijkheden er ontstaan als je op een wat meer flexibele wijze omgaat met de van hogerhand aangereikte kaders. De business case voor Machiavellistische marketing dus.

De quote "Profit Eats Privacy for Breakfast" is mijn vrije interpretatie van Peter Drucker's beroemde citaat "Culture eats Strategy for Lunch". Hiermee doelt hij op het feit dat het gedrag dat een organisatie vertoont meer sturend, meer bepalend en moeilijker te veranderen is dan Het Grote Plan. Dit geldt volgens mij ook voor de relatie tussen winstbejag -een gezonde drijfveer- en privacy. Leuk dat we privacy wetgeving hebben, maar moet ons dat nou weerhouden om vrolijk gebruik te blijven maken van persoonsgegevens in onze marketing voor het binnenhalen, bedienen en behouden van onze klanten?

Een van de redenen dat cultuur sterker is dan strategie is dat medewerkers meer loyaal zijn aan de bedrijfscultuur dan aan de bedrijfsstrategie. Logisch, want ze zijn de bedrijfscultuur: de manier waarop de organisatie de dingen doet die het moet doen om te kunnen blijven voortbestaan. Als je dit extrapoleert naar privacy in relatie tot marketing, dan ontstaat er iets grappigs. Namelijk: klantloyaliteit prevaleert boven regelgeving. Mits binnen de marges van het maatschappelijk toelaatbare, uiteraard. Door klanten beter te bedienen in hun customer journey, door beter aan te sluiten bij de specifieke wensen van de specifieke klant, door beter aan te sluiten bij de behoeftemomenten van de klant, vergroot je de klantloyaliteit. De bereidwilligheid van klanten om hun persoonsgegevens te delen neemt daardoor toe. Hier ligt de kans van privacy als marketing differentiator. Door klanten te differentiëren naar privacy-gevoeligheid en door te differentiëren naar de behoeftemomenten van de klant kan de optimale mix van het individuele privacybelang van de klant en het marketingbelang van de organisatie geoptimaliseerd worden. De toenemende bewustwording van privacy bij klanten is daarmee een extra marketingmiddel geworden. 

In de adviestrajecten die ik geef help ik organisaties om bewust te worden dat privacy veel meer is dan juridische compliancy. Ik gebruik daar het privacy kwadrant voor. De grap hierbij is dat organisaties hiermee inzien dat wetgeving rond privacy maar één aspect is -het minst leuke aspect. Door te spelen met je positie in het privacy-kwadrant ontdek je de leuke aspecten van privacy: de aspecten waarmee jouw organisatie zich kan onderscheiden van je concurrent. Trek privacy naar je toe en maak het verschil. Maak winst door privacy. Zachtgekookt, gepocheerd of scrambled: I love the smell of privacy in the morning!

Het Privacy kwadrant: kleur bekennen

Het Privacy kwadrant: kleur bekennen

 
The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity
— Peter Drucker

 

Diederik van Kuilenburg is enterprise architect bij Macaw en de Dr. Data van het Digital Sales & Marketing Café